Předmět grantu: restaurování historické fasády do Vodičkovy ulice

Grant: 100 000 Kč