Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 100 000 Kč