Předmět grantu: oprava fasády vč. klempířských prvků

Grant: 100 000 Kč