Předmět grantu: obnova fasády - retušování a sjednocení fasády, repliky v umělém kameni

Grant: 100 000 Kč