Předmět grantu: oprava střechy, krovu a stropů kláštera

Grant: 2 500 000 Kč