Předmět grantu: odlití bronzové kopie busty Jana Zrzavého

Grant: 40 000 Kč