Předmět grantu: oprava jižní fasády, restaurování kam. ostění, kovových a dřevěných prvků

Grant: 50 000 Kč