Předmět grantu: oprava střechy (III. etapa)

Grant: 350 000 Kč