Předmět grantu: oprava průčelí - vč. restaurování kamenosochařské výzdoby

Grant: 1 500 000 Kč