Předmět grantu: oprava uliční fasády vč. štítu a domovního znamení

Grant: 100 000 Kč