Předmět grantu: očištění a konzervace malovaných stropů

Grant: 100 000 Kč