Předmět grantu: oprava vnějších povrchů

Grant: 100 000 Kč