Předmět grantu: oprava střechy nad apsidou kostela (I.etapa)

Grant: 600 000 Kč