Předmět grantu: oprava střechy prelatury (I. etapa)

Grant: 5 000 000 Kč