Předmět grantu: kamenické práce na soklu, portálech, průčelí, presbytáři a na bočních lodích kostela (I. etapa)

Grant: 400 000 Kč