Předmět grantu: oprava fasády a terasy

Grant: 100 000 Kč