Předmět grantu: oprava střechy, pět váz na atice domu, kovářské práce

Grant: 100 000 Kč