Předmět grantu: statika kostela, oprava fasády, střechy a oken, restaurování kam.stupňů, portálu

Grant: 1 500 000 Kč