Předmět grantu: oprava fasády

Grant: 1 000 000 Kč