Výše poskytnutého grantu: 800 000 Kč

Účel grantu: oprava secesní fasády