Výše poskytnutého grantu: 1 000 000 

Účel grantu: záchrana dochovalých částí, zabránění devastaci