Výše poskytnutého grantu: 600 000 Kč

Účel grantu:  oprava střechy