Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu: celková oprava střechy objektu D