Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu: čtyři plastiky, oprava fasády na štítech, oprava střechy