Výše poskytnutého grantu: 900 000 Kč

Účel grantu:  restaurování pláště věže - I.etapa