Výše poskytnutého grantu: 1 200 000 Kč

Účel grantu: oprava střechy (I.etapa)