Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu:  střecha nad víceúčelovým sálem