Výše poskytnutého grantu: 700 000 Kč

Účel grantu:  repase vstupních dveří a oken popř. doplnění kopiemi, restaurování kovářských a zámečnických prvků