Výše poskytnutého grantu: 1 900 000 Kč

Účel grantu: oprava fasády