Výše poskytnutého grantu: 100 000 Kč

Účel grantu:  oprava fasády, repase dveřnic a vchodových vrat