Výše poskytnutého grantu: 400 000 Kč

Účel grantu:  oprava uliční fasády a střechy, klemp. prvky, repliky oken a venkovních dveří