Výše poskytnutého grantu: 4 000 000 Kč

Účel grantu:  dokončení opravy fasády do Karlovy ulice