Výše poskytnutého grantu: 700 000 Kč

Účel grantu: oprava fasád včetně oplechování, oprava říms