Výše poskytnutého grantu: 300 000 

Účel grantu: oprava fasády, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha