Výše poskytnutého grantu: 150 000 

Účel grantu:  obnova vchodových dveří, oprava schodiště před vchodem