Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu:  oprava oken, výroba potřebných kopií