Výše poskytnutého grantu: 150 000 Kč

Účel grantu:  obnova uliční fasády