Výše poskytnutého grantu: 400 000 Kč

Účel grantu:  oprava oken a výroba kopií