Výše poskytnutého grantu: 100 000 

Účel grantu:  opravy kamenných prvků a omítek - zpevňování