Výše poskytnutého grantu: 100 000 Kč

Účel grantu:  kompletní obnova vnitřních i vnějších vchodových dveří