Výše poskytnutého grantu: 450 000 Kč

Účel grantu: oprava fasády