Výše poskytnutého grantu: 300 000 Kč

Účel grantu:  oprava fasády, restaurování dvou kam. portálů, obnova vchodových dveří, kam. práh