Výše poskytnutého grantu: 200 000 Kč

Účel grantu:  výměna oken a oprava fasády