Výše poskytnutého grantu: 900 000 

Účel grantu: oprava uličních fasád a klempířských prvků