Výše poskytnutého grantu: 500 000 

Účel grantu: oprava uliční fasády