Výše poskytnutého grantu: 500 000 

Účel grantu: oprava boční lodě a odvlhčení