Restaurování nástropních maleb.

Poskytnutý grant: 700.000 Kč