Oprava krovu, střechy, stropů barokní sýpky v areálu kláštera.

Poskytnutý grant: 9 790 000 Kč