Statické zajištění objektu.
Poskytnutý grant: 3 000 000 Kč