Výměna střešní krytiny.

Poskytnutý grant: 200.000 Kč